Životopis

Profesijný životopis

2021 – trvá: Západoslovenská energetika a.s. –  Členka dozornej rady

2020 – trvá: CAESAR SERVICES a.s. –  Podpredsedníčka predstavenstva

2016 – 2020: CAESAR CAR a.s. –  Členka dozornej rady

2016 – 2021: Západoslovenská energetika a.s. –  Predsedníčka dozornej rady

2015 – 2019: JELL J.I. s.r.o. –  konateľ – reklamná agentúra

2015 – 2016: AL expres  s.r.o. –  konateľ – finančný manažér- kamiónová doprava

2013 – trvá: NOXE GROUP s.r.o. –  konateľ – spoločnosť poskytujúca ekonomické a podnikateľské poradenstvo

2013 – 2019: NOXE PR s.r.o. – konateľ – spoločnosť poskytujúca poradenstvo v oblasti reklamy a PR

2012 – trvá: NOXE Acc s.r.o. – konateľ – spoločnosť poskytujúca účtovnícke služby

2012 – trvá: NOXE Ins s.r.o. – konateľ – maklérska spoločnosť s povolením pre samostatného finančného agenta

2011 – 2012: Spot Transactions s.r.o. – účtovníčka

2009 – 2011: OKA s.r.o. – office manažérka

2007 – 2009: 3comm s.r.o. – telefonická operátorka

Politický životopis

2020 – 2022: Podpredsedníčka Slovenskej národnej strany

2016 – trvá: Podpredsedníčka Krajskej rady SNS Bratislava

2015 – trvá: Predsedníčka Maríny – Klubu žien Slovenskej národnej strany

2014 – 2016: Predsedníčka Okresnej rady SNS Bratislava I

2013 – 2016: Tajomníčka Krajskej rady SNS Bratislava

2012 – 2013: Členka Kontrolnej a revíznej komisie SNS Bratislava IV

2011 – Vstup do Slovenskej národnej strany

Členstvá

2021 – trvá: Združenie účtovníkov Slovenska

2021 – trvá: TOP CENTRUM PODNIKATELIEK 

2017 – trvá: Združenie mladých podnikateľov Slovenska

2014 – trvá: Domov po domove o.z. – predsedníčka združenia

Vzdelanie

2019 – 2022: Cambridge Business School v Prahe – Doctor of Business Administration – program: Executive management

2016 – 2019: Cambridge Business School v Prahe – Master of Business Administration – program: Strategický manažment

2006 – 2011: Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta podnikového manažmentu – odbor: Finančný manažment

2000 – 2006: Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha v Martine– experimentálne 6-ročné štúdium

Doplnkové vzdelanie

Dane komplexne – príprava na skúšky daňových poradcov (Akadémia daňových poradcov, 2019)

Zákon o účtovníctve, Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, Zákon o DPH, zmeny v DPH (EDU-LAND s.r.o., 2013-2018)

Certifikáty

20.4.2021: Osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenie a zaistenie (Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.)

21.4.2020: Osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenie a zaistenie (Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.)

27.4.2019: Osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenie a zaistenie (Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.)

13.11.2019: Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia (Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.)

4.12.2015: Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia (Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.)

25.11.2011: Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia (Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.)